Соларни Системи

Слънчевите колектори до каква степен могат да заменят използването на ток и газ за подгряване на водата?

Използването на слънчева енергия не бива да бъде разглеждано като замяна на останалите източници на отопление, а по-скоро като допълнение към тях. Причината поради която слънчевата енергия не може да замени напълно електроенергията е, че понякога има твърде малко слънчева светлина. Въпреки това, за една година, добре оразмерена висококачествена и целогодишна слънчева система може да осигури 65-75% от нужната за домакинството топла вода. Всъщност надскачането на тези граници не се препоръчва заради опастността от прегряване през лятото.

За колко време ще възвърна инвестицията си?

Слънчевите колектори FOREVERSOL са едни от най-достъпните колектори на пазара днес. За едно 4-членно семейство цената може да не надхвърли закупуването на нова газова или електрическа система за отопление. В зависимост от населеното място (заради различната сила на слънцето) и потреблението на топла вода, Вашата крайна цена за отопление и топла вода ще се променя. За стандартното домакинство, което харчи 25% от годишната си сметка за електричество за затоплянето на вода цялата стойност на покупката на колектора ще се изплати за 3-4 години. Важното е, че колкото повече време използвате вашия колектор FOREVERSOL, толкова повече пари спестявате.

Могат ли колекторите FOREVRSOL да бъдат използвани при ниски температури?

Да. Колекторите FOREVERSOLмогат да работят и при температура до - 30 градуса по Целзий, макар и с намалена ефективност. Добри резултати могат да бъдат постигнати и при минусови температури, но при добро слънцегреене.

Какво става, ако някоя от вакуумните ми тръби се счупи?

Първо, Вакуумните тръби са много здрави, и не се чупят лесно. Но, ако и това се случи, те могат да бъдат сменени изключително лесно и бързо. Те не са скъпи, и могат да се закупят от Вашия регионален дилър на FOREVERSOL, или директно от Ню Солар Технолоджис. Докато чакате за подмяна на Вашата тръба/и, Вашият FOREVERSOL Вакуум-Тръбен Слънчев Колектор може да продължи работа с няколко липсващи/счупени тръби – разбира се, с намалена ефективност на слънчевата система.

Ще бъде ли загравяна водата при облачно време?

Да. Въпреки, че мощността на колектора ще бъде понижена при облачно време, той пак би допринесъл със значимо количество топлина за загряването на водата. Колкото по-облачно е времето, толкова повече Вашият газов/електрически нагревател ще бъде използван да поддържа желаната температура на топлата Ви вода. Този вид автоматизирана система Ви гарантира, че Вие никога не оставате без топла вода, без значение от метеорологичните условия.

Мога ли да използвам слънчевите колектори FOREVERSOL със сегашната си система?

По принцип, да. Ако Вашият сегашен бойлер не разполага със серпентина, може да бъде инсталиран друг допълнителен такъв за загравяне на студената вода, преди влизането и в сегашния Ви бойлер. Възможни са и различни комбинации на съществуващи системи с използването на топлообменни апарати.

Забелязват ли се слънчевите колектори на покрива ми?

Ако колекторите са монтирани на покрива Ви, то те са почти незабележими. Слънчевите колектори FOREVERSOL са проектирани да са максимално компактни и погледнати под ъгъл изглеждат по-скоро като небесно отражение.

Как предпазвам своя FOREVERSOL Слънчев Колектор при минусови температури?

Ако живеете в регион, където минусовите температури са факт (например в България), то инсталирането на интелигентно управление предпазващо колекторите от замръзване е необходимо. Също така Вашата слънчева система трябва да е от т.нар. "затворен тип", при който се използва пропилен-гликол за топлоносител и по този начин се избягва директен контакт с питейната Ви вода - резултатът е един - Вашата система работи безпроблемно до -30 Градуса по Целзий.

Има ли опасност от възпламеняване на FOREVERSOL Слънчевия Колектор при горещо/сухо време?

Не. Всеки компонент от FOREVERSOL Слънчевия Колектор е високо температуро-устойчив и негорим, затова дори в периоди на силно слънцегреене, с изключена помпа (стагнация), системата няма опасност да се възпламени или дори да образува искри. Компонентите са предимно изработени от неръждаема стомана, алуминий, мед, стъкло и каменна вата. Колекторите трябва да бъдат обезопасени с автоматичен обезвъздушител, който ще преотврати надвишаването на температурата на топлоносителя от 99 Градуса по Целзий.

Могат ли FOREVERSOL Слънчевите Колектори да загреят водата до достатъчно висока температура?

Да. При добри метеорологични условия, FOREVERSOL Слънчевите Колектори могат да загреят водата до нейната точка на кипене. По принцин, все пак, това не е необходимо, системата трябва да бъде оразмерена да доставя дневно покачване на температурата на водата с 30-35 Градуса по Целзий. Оразмерявайки Вашата домашна Слънчева Система да доставя дневно покачване на температурата на водата от 65 Градуса по Целзий, не е разумно, защото ако водата не се използва един ден - на следващия ден системата ще изхвърля топла вода през предпазния вентил - това е огромна загуба на топлина и вода. Моля, бъдете разумни, когато оразмерявате Вашата Слънчева Система.

Каква поддръжка е необходима за FOREVERSOL Слънчевите Колектори?

При нормални условия на монтаж и експлоатация, никаква поддръжка на системата не е необходима. Благодарение на уникалния дизайн на FOREVERSOL Вакуум–Тръбните Слънчеви Колектори, периодичните дъждове и вятър ги поддържат чисти от прах и мръсотия. Ако някога се счупи тръба, поради дадени обстоятелства, тя трябва да бъде сменена възможно най-скоро, но системата ще продължи своята безпроблемна работа, въпреки липсата на тази тръба (с по-ниска ефективност, разбира се).

Могат ли FOREVERSOL Слънчевите Колектори да бъдат използвани за добив на топла вода и отопление в големи размери?

Да. FOREVERSOL Слънчевите Колектори могат да бъдат свързани паралелно и последователно, за да доставят по-висок добив на топлина, колкото е нужно. Това е изключително ефективно за училища, апартаменти, курорти, хотели, офиси, и други по-големи сгради. Всъщност, в действителност не съществува ограничение за топлата вода и топлинна енергия, която FOREVERSOL Слънчевите Колектори могат да доставят - просто увеличавате броя на колектори с нарастването на енергийните нужди.