• Строителство
 • Строителство
 • Строителство
 • Строителство
 • Строителство
 • Строителство
 • Строителство
 • Строителство
 • Строителство
 • Строителство
 • Строителство
 • Строителство
 • Строителство
 • Строителство
 • Строителство
 • Строителство
 • Строителство
 • Строителство
 • Строителство
 • Строителство
 • Строителство
 • Строителство
 • Строителство
 • Строителство

Строителство

 • Фирма "Ню Солар Технолоджис" ЕООД възниква през 2007г. По отношение на производствения опит имаме богат опит в строителството и сме специализирани в изграждането на обществени, жилищни и промишлени обекти. Фирмата предлага цялостни решения като главен изпълнител на сгради и съоръжения. Персоналът се състои от професионалисти с висока квалификация и опит, с трудов стаж в строителството. В дейността си фирмата прилага новостите в строителните технологии и работи със съвременни и качествени материали. За годините на своята работа "Ню Солар Технолоджис\ ЕООД успява да си създаде име на коректен партньор с гъвкава политика, на гарант за качествено и своевременно изпълнение на обектите. Съгласно изискванията на Закона за Камарата на строителите в България фирмата е вписана в Централния професионален регистър на строителите и притежава съответните категории и удостоверения. Фирма "Ню Солар Технолоджис" ЕООД изпълнява:
 • Строително-монтажни работи в жилищното и промишленото строителство;
 • Реконструкция и модернизация;
 • Специализирано строителство – машинни фундаменти, вкл. монтаж на технологично оборудване;
 • Сглобяеми жилищни сгради;
 • Пасивни сгради