• Отопление
 • Отопление
 • Отопление
 • Отопление
 • Отопление
 • Отопление
 • Отопление
 • Отопление
 • Отопление
 • Отопление
 • Отопление
 • Отопление
 • Отопление
 • Отопление
 • Отопление
 • Отопление
 • Отопление
 • Отопление
 • Отопление
 • Отопление
 • Отопление
 • Отопление
 • Отопление
 • Отопление
 • Отопление
 • Отопление
 • Отопление
 • Отопление

Отопление

 • С помощта на котли, работещи с твърдо и/или течно гориво може да се осигури почти пълна автономия на битовото отопление от външни източници. Освен за дома, този тип отоплителни системи са подходящи за големи производствени помещения, детски градини, училища, административни сгради и други. Пазарът в днешни дни ни предлага огромно разнообразие от котли на пелети, трърдо гориво, нафта, пиролизни котли и т.н. Всички изброени отоплителни системи мога та бъдат комбинирани със соларна система, която значително да повиши тяхната ефективност.