• Вентилация
  • Вентилация
  • Вентилация
  • Вентилация
  • Вентилация
  • Вентилация
  • Вентилация

Вентилация

  • Вентилационните системи са предназначени за отстраняване на вредни примеси, образувани в затворени помещения /въглероден двуокис, прах миризми и взривоопасни смеси/, а така също и за подаване на свеж въздух. Освен това, вентилационните системи осъществяват затопляне и очистване на приточния въздух. Съвременните решения в изграждането на вентилационните системи, ни позволяват да повишим тяхната евфективност с до 85% посредством рекуперативни (енерговъзстановяващи) блокове. Инвестицията в подобен вид съоръжения се възвръща в период от 1 до 3 години, според интензивността на експлоатация и конкретните параметри на системите.