• Фотоволтаици
 • Фотоволтаици
 • Фотоволтаици
 • Фотоволтаици
 • Фотоволтаици
 • Фотоволтаици
 • Фотоволтаици
 • Фотоволтаици
 • Фотоволтаици
 • Фотоволтаици
 • Фотоволтаици

Фотоволтаик – Какво е това?

 • Най-простото обяснение: Производство на електрически ток чрез слънчева енергия.

Как функционира тази система?

 • Изключително тънки слоеве силиций се полагат върху стъкло или фолио. При попадане на светлината върху тях те произвеждат напрежение. Колкото повече слоя силиций се положат върху единица площ, толкова по-голяма е производителността на същата площ. Площта, върху която са разположени силициевите клетки, се нарича слънчев панел.

Колко дълго време соларните клетки запазват оптимална производителност?

 • В института Фрауенхоф във Фрайбург бе установено, че при панели, които са 10 години в експлоатация, няма спад на мощността. След 20 години употреба панелите са все още в границите на допустимите отклонения ( напр. около 5% ).

Какви разходи предизвиква текущата експлоатация?

 • Тук трябва да се калкулират max 1% от общата инвестиция.

Какви приложения съществуват?

 • Фотоволтаиците се прилага основно по два начина:
 • Паралелни с мрежата съоражения Това е най-често използваната форма. Тук добитата енергия директно се подава в мрежата за електроснабдяване. Допълнително трябва да бъде монтиран електромер.
 • Независими от мрежата съоражения (островни съоражения) Тези съоражения се употребяват главно в малки извънградски семейни градини, планински хижи, пчелини и т.н. Тук произведеното напрежение директно се използва или се преобразува с инвертор в 230V – променливо напрежение.